Meet The Team

Dhananjay Yadav

Mechanical Team

Sourav Dutta

Mechanical Team

Kaustubh Mundhada

Electronics Team

Madhav Mantri

AI Team

Abhinav Agarwalla

AI Team

Shrey Garg

AI Team

Kumar Abhinav

AI Team

Arnav Jain

AI Team


Student Coordinators


Rishabh Jain

Mechanical Team

Ankur Mehta

Mechanical Team

Ankit Lohani

Electronics Team

Saurabh Dash

Electronics Team

Himanshu Chaudhary

Electronics Team

Gunjan Sengupta

AI Team

Nishant Nikhil

AI Team

Satyanand

AI Team


Heads


Ankush Roy

Mechanical Team

Akash Gholap

Electronics Team

Mayank Bhushan

AI Team

Dheeraj Singh

Electronics Team

Saurabh H. Mirani

Electronics Team

Nikhil Bhelave

Electronics Team

Manish Agrawal

Electronics Team

Sudarshan Sharma

Electronics Team

Mallu Vinay

Mechanical Team

Rishit Sinha

AI Team

Vedansh Agrawal

Mechanical Team

Vivek Anand

Electronics Team

Chaitanya Paikara

Electronics Team

Kewal Bajaj

Mechanical Team

Lakshay Bansal

Electronics Team

Aditya Deshmukh

Mechanical Team

Animesh Kashyap

AI Team

KV Manohar

AI Team

Buridi Aditya

AI Team

Ranjith Kumar

AI Team


Sub Heads


Ashish Gaurav

AI Team

Eeshan Gupta

AI Team

Mehul Nirala

AI Team

Sayan Sinha

AI Team

Shubham Maddhashiya

AI Team

Shubham Shriniket

AI Team

Pratik Tibrewal

AI Team

Shivansh Mundra

AI Team

Ketan Damble

Mechanical Team

Viraj Patel

Mechanical Team

Prince Agarwal

Mechanical Team

Niveditha Adari

Mechanical Team

Sahil Takarkhede

Mechanical Team

Harsh Shukla

Mechanical Team

Dhananjay Kulkarni

Mechanical Team

Shivam Panda

Mechanical Team

Adnan Lokhandwala

Electronics Team

Himanshu Mittal

Electronics Team

Yash Sharma

Electronics Team

Vibhuti Singhania

Electronics Team

Devang Shinghi

Electronics Team

Pranit Dalal

Electronics Team

Tanishq Jasoria

Electronics Team

Chelsi Raheja

Electronics Team

Pritam Soni

Electronics Team