Meet The Team

Dhananjay Yadav

Mechanical Team

Sourav Dutta

Mechanical Team

Kaustubh Mundhada

Electronics Team

Madhav Mantri

AI Team

Abhinav Agarwalla

AI Team

Shrey Garg

AI Team

Kumar Abhinav

AI Team

Arnav Jain

AI Team


Student Coordinators


Rishabh Jain

Mechanical Team

Ankur Mehta

Mechanical Team

Ankit Lohani

Electronics Team

Saurabh Dash

Electronics Team

Himanshu Chaudhary

Electronics Team

Gunjan Sengupta

AI Team

Nishant Nikhil

AI Team

Satyanand

AI Team


Heads


s

Ankush Roy

Mechanical Team

Akash Gholap

Electronics Team

Mayank Bhushan

AI Team

Dheeraj Singh

Electronics Team

Saurabh H. Mirani

Electronics Team

Nikhil Bhelave

Electronics Team

Manish Agrawal

Electronics Team

Rishit Sinha

AI Team

Mallu Vinay

Mechanical Team

Sudarshan Sharma

Electronics Team

Vedansh Agrawal

Mechanical Team

Vivek Anand

Electronics Team

Chaitanya Paikara

Electronics Team

Kewal Bajaj

Mechanical Team

Lakshay Bansal

Electronics Team

Aditya Deshmukh

Mechanical Team

Animesh Kashyap

AI Team

KV Manohar

AI Team

Buridi Aditya

AI Team

Ranjith Kumar

AI Team